slide
slide
slide
slide
slide
Międzynarodowe przewozy samochodowe ładunków

Obecnie gospodarka każdego państwa co raz więcej zależy od prawidłowych związków wzajemnych z sąsiadami. Towary i surowce importowe są olbrzymią częścią rynku krajowego, a eksport gotowej produkcji za granicę jest jednym z podstawowych źródeł dochodu naszych przedsiębiorstw. Oczywiście, bardzo ważną rolę w takim wypadku zaczyna odgrywać jakościowe połączenie między państwami. Więc od niezawodnej i terminowej dostawy towarów lub surowca w większości zależy otrzymany dochód.

Międzynarodowy transport ładunków – jeden z głównych kierunków działalności każdej kompanii transportowej. Nie jest wyjątkiem również E40 CARGO CARRYING. Dokonujemy międzynarodowego transportu drogowego ładunków do wszystkich państw europejskich, jak również do krajów sąsiadujących.

Zalety naszej kompanii:

  • Obecność debugowanego i przetestowanego schematu międzynarodowego transportu ładunków, możliwość doboru marszruty indywidualnej z uwzględnieniem potrzeb klienta.
  • Dokładne obliczenie najkrótszej, a więc taniej trasy uwzględnieniem lokalnej geograficznej specyfiki.
  • Szybka i terminowa dostawa.
  • Przedstawicielstwa w państwach europejskich.
  • Obecność niezawodnych partnerzy w państwach europejskich i WPN, doskonała znajomość lokalnych przepisów prawnych oraz warunków załatwienia formalności celnych.
  • Europejski standard profesjonalizmu. Wszyscy nasi kierowcy, brokerzy celni, logiści i prawnicy – to osoby o najwyższych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.
car picture
ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Państwa imię
Telefon
E-mail
Nazwa kompanii
Data odesłania
Gdzie odebrać ładunek?
Ładunek?
Co transportujemy?
Ładunek ma klasę zagrożenia
Potrzeba do przewozu towarów pod TIR
Ubezpieczenie ładunku przed jakimkolwiek ryzykiem
Dodatkowa odprawa celna w Kijowie i obwodzie kijowskim.